Tuesday, May 24, 2011

लमजुङमा SLC परिक्षा दिदै गरेका केही तस्बिरहरु


लमजुङमा slc परिक्षा दिदै गरेका केही तस्बिरहरु

तस्बीरः आश गुरुङ 'प्रतीक'

lamjung ma slc didai examner

lamjung ma slc didai examner

lamjung ma slc didai examner

lamjung ma slc didai examner

lamjung ma slc didai examner

lamjung ma slc didai examner

lamjung ma slc didai examner

lamjung ma slc didai examner

Posted on:March 25, 2009, 7:07 am

No comments:

Post a Comment